OMB

Na Štedrý večer 24. 12. 2017 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2017 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2017 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na záver občianskeho roka 31. 12. 2017 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2018 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.

Dňa 31.10.2017 budú slávnostné Služby Božie o 9:00 - Pamiatka reformácie.

V Brezne budú slávnostné Služby Božie o 17:00.

Dúha 8.7.2017 Mýto pod Ďumbierom

Na Zelený štvrtok 13.04.2017 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 14.04.2017 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 16.04.2017 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 17.04.2017 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.