Na Zelený štvrtok 14.04.2022 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 15.04.2022 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 17.04.2022 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 18.04.2022 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.

Dňa 2. 1. 2022 - nedeľa po Novom roku - budú Služby Božie o 9:00 v kostole.

Piesne: 73, 69, 64 a A30

Milí bratia a sestry, priatelia,
ak by ste chceli podporiť náš cirkevný zbor milodarom, môžete platbu zrealizovať elektronicky prostredníctvom QR kódu. QR kód obsahuje nasledovné údaje o platbe:
IBAN: SK80 0900 0000 0000 7989 0770, Suma: 10,00 €.
Veľmi pekne ďakujeme, že finančne podporujete náš cirkevnéhý zbor.
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. (2. list Korintským 9:7)

Na Štedrý večer 24. 12. 2019 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2019 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2019 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
V Nedeľu po Vianociach 29. 12. 2019 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na záver občianskeho roka 31. 12. 2019 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2020 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
V Nedeľu po Novom roku 5. 1. 2020 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
V Pondelok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2020 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.

 

OMB