Dňa 23. 9. 2023 sa uskutoční seniorálneny deň zvolenského seniorátu pri príležitosti storočnice Zvolenského chrámu Božieho.

 

V nedeľu 4. 6. 2023 nebudú Služby Božie v Mýte pod Ďumbierom.

Slávnostné služby Božie pri príležitosti 140. rokov od úmrtia Sama Chalupku budú v Hornej Lehote o 10:00.

Kazateľom na slávnostných Službách Božích bude biskup západného dištriktu Ján Hroboň.

Na Zelený štvrtok 06.04.2023 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 07.04.2023 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 08.04.2023 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 09.04.2023 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.

Na Zelený štvrtok 14.04.2022 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 15.04.2022 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 17.04.2022 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 18.04.2022 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.

Dňa 2. 1. 2022 - nedeľa po Novom roku - budú Služby Božie o 9:00 v kostole.

Piesne: 73, 69, 64 a A30