Na Štedrý večer 24. 12. 2017 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2017 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2017 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na záver občianskeho roka 31. 12. 2017 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2018 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.