Dňa 11. 12. 2014 budú večerné Služby Božie v zborovej sieni o 16:30.

Dňa 4. 12. 2014 budú večerné Služby Božie v zborovej sieni o 16:30.

Od nedele 7. 12.2011sa budú konať Služby Božie v zborovej sieni.

Dňa 4. 5. 2014 budú poobedné Služby Božie so začiatkom o 17:00 s prisluhovaním Večere Pánovej. Služby Božie sú pri príležitosti valného zhromaždenia ZED (združenie evanjelických duchovných), ktoré sa koná 4. - 5. 5. 2014 v hoteli Partizán.

Dňa 24. 4. 2013 sa o 17:00 uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.

Na Zelený štvrtok 17.4.2014 Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 18.4.2014 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 20.4.2014 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 21.4.2014 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.