Na Zelený štvrtok 02.04.2015 Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 03.04.2015 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 04.04.2015 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 05.04.2015 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.

Dňa 15. 02. 2015 sa uskutoční výročný konvent v rámci  Služieb Božích.

Dňa 6. 1. 2015 - Zjavenie Krista Pána mudrcom - budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na záver občianskeho roka 31. 12. 2014 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2015 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na Štedrý večer 24. 12. 2014 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2014 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2014 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.