Dňa 21. 01. 2016 sa o 17:00 uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.

Dňa 07. 02. 2016 sa uskutoční zborový konvent v rámci  Služieb Božích.

Na záver občianskeho roka 31. 12. 2015 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2016 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na Štedrý večer 24. 12. 2015 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2015 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2015 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Dňa 27. 09. 2015 sa uskutoční organový koncert pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu a 100. výročí posvätenia organa  v evanjelickom chráme v Mýte pod Ďumbierom  o 16:00.

Pozvánka

Zbierka na opravu organa.

Cirkevný zbor realizuje opravu organa, ktorý má tento rok 100 rokov (Opus 2020 Rieger Otto Budapest). Opravu organa realizuje organár Vladimír Gazdík. Rozsah opravy: osadenie nového dúchadla, generálne čistenie, výmena kožených mieškov, ladenie. Príspevky na opravu organa môžete zasielať aj na číslo účtu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Mýto pod Ďumbierom: 0079890770/0900 (SK80 0900 0000 0000 7989 0770) - správa pre prijímateľa: ORGAN.

Za milodary vopred srdečne ďakujeme!