Dňa 10. 2. 2012 sa uskutoční výročný konvent v rámci  Služieb Božích.

Dňa 31. 1. 2013 sa o 17:00 uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.

Na záver občianskeho roka 31. 12. 2011 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2012 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na Štedrý večer 24. 12. 2011 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2011 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2011 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Dňa 28. 10. 2012 bude slávnostne počas Služieb Božích uvedená do funkcie zborový dozorca Zdenka Englerová seniorom ZVS Mgr. Petrom Jánom Sotákom.