Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Horná Lehota a Obecný úrad Horná Lehota Vás pozývajú na spomienkové Služby Božie pri 200. výročí narodenia Sama Chalupku, ktoré sa uskutočnia dňa 3. júna 2012 v chráme Božom v Hornej Lehote o 10.00 hodine.

pozvánka

program

Dňa 22.4.2012 budú aj poobedné Služby Božie so začiatkom o 17:00 s prisluhovaním Večere Pánovej. Služby Božie sú pri príležitosti valného zhromaždenia ZED (združenie evanjelických duchovných).
Dňa 21. 4. 2012 sa uskutoční seniorálny konvent v Hornej Mičinej o 9:00.
Dňa 10. 4. 2012 o 17:30 sa uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.
Na Zelený štvrtok 5.4.2011 Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom. Na Veľký piatok 6.4.2011 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni. Na Veľkonočnú nedeľu 8.4.2011 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom. Na Veľkonočný pondelok 9.4.2011 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.