Na záver občianskeho roka 31. 12. 2011 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2012 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na Štedrý večer 24. 12. 2011 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2011 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2011 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Dňa 28. 10. 2012 bude slávnostne počas Služieb Božích uvedená do funkcie zborový dozorca Zdenka Englerová seniorom ZVS Mgr. Petrom Jánom Sotákom.

Dňa 17. 6. 2012 sa uskutoční zborový konvent s programom: voľba generálneho biskupa ECAV a voľba generálneho dozorcu ECAV.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Horná Lehota a Obecný úrad Horná Lehota Vás pozývajú na spomienkové Služby Božie pri 200. výročí narodenia Sama Chalupku, ktoré sa uskutočnia dňa 3. júna 2012 v chráme Božom v Hornej Lehote o 10.00 hodine.

pozvánka

program