Dňa 2. 2. 2014 sa uskutoční výročný konvent v rámci  Služieb Božích.

Dňa 23. 1. 2014 sa o 17:00 uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.

Dňa 14. 4. 2013 budú poobedné Služby Božie so začiatkom o 17:00 s prisluhovaním Večere Pánovej. Služby Božie sú pri príležitosti valného zhromaždenia ZED (združenie evanjelických duchovných), ktoré sa koná 14. - 15. 4 2013 v hoteli Partizán.

Dňa 5. 4. 2013 sa o 17:00 uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.

Na Zelený štvrtok 28.3.2013 Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 29.3.2013 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 31.3.2013 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 1.4.2013 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.