Dňa 27. 09. 2015 sa uskutoční organový koncert pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu a 100. výročí posvätenia organa  v evanjelickom chráme v Mýte pod Ďumbierom  o 16:00.

Pozvánka

Zbierka na opravu organa.

Cirkevný zbor realizuje opravu organa, ktorý má tento rok 100 rokov (Opus 2020 Rieger Otto Budapest). Opravu organa realizuje organár Vladimír Gazdík. Rozsah opravy: osadenie nového dúchadla, generálne čistenie, výmena kožených mieškov, ladenie. Príspevky na opravu organa môžete zasielať aj na číslo účtu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Mýto pod Ďumbierom: 0079890770/0900 (SK80 0900 0000 0000 7989 0770) - správa pre prijímateľa: ORGAN.

Za milodary vopred srdečne ďakujeme!

 

Dňa 30. 07. 2015 sa o 17:00 uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.

Dňa 02. 08. 2015 sa uskutoční zborový konvent v rámci  Služieb Božích.

Dňa 17. 05. 2015 sa uskutoční seniorálny deň zvolenského seniorátu v evanjelickom kostole vo Zvolene o 15:00.

Pozvánka

Dňa 19. 4. 2015 budú poobedné Služby Božie so začiatkom o 17:00 s prisluhovaním Večere Pánovej. Služby Božie sú pri príležitosti valného zhromaždenia ZED (združenie evanjelických duchovných), ktoré sa koná 19. - 20. 4. 2015 v hoteli Partizán.