Dňa 15. 02. 2015 sa uskutoční výročný konvent v rámci  Služieb Božích.

Dňa 6. 1. 2015 - Zjavenie Krista Pána mudrcom - budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na záver občianskeho roka 31. 12. 2014 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2015 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na Štedrý večer 24. 12. 2014 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2014 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2014 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Dňa 11. 12. 2014 budú večerné Služby Božie v zborovej sieni o 16:30.