Dňa 30. 07. 2015 sa o 17:00 uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.

Dňa 02. 08. 2015 sa uskutoční zborový konvent v rámci  Služieb Božích.

Dňa 17. 05. 2015 sa uskutoční seniorálny deň zvolenského seniorátu v evanjelickom kostole vo Zvolene o 15:00.

Pozvánka

Dňa 19. 4. 2015 budú poobedné Služby Božie so začiatkom o 17:00 s prisluhovaním Večere Pánovej. Služby Božie sú pri príležitosti valného zhromaždenia ZED (združenie evanjelických duchovných), ktoré sa koná 19. - 20. 4. 2015 v hoteli Partizán.

Na Zelený štvrtok 02.04.2015 Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 03.04.2015 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 04.04.2015 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 05.04.2015 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.

Dňa 15. 02. 2015 sa uskutoční výročný konvent v rámci  Služieb Božích.