Na Zelený štvrtok 18.04.2019 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 19.04.2019 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 21.04.2019 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 22.04.2019 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.