Dňa 6. 1. 2015 - Zjavenie Krista Pána mudrcom - budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.