Na Zelený štvrtok 02.04.2015 Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 03.04.2015 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 04.04.2015 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 05.04.2015 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.