Na Zelený štvrtok 5.4.2011 Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom. Na Veľký piatok 6.4.2011 Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni. Na Veľkonočnú nedeľu 8.4.2011 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom. Na Veľkonočný pondelok 9.4.2011 Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.  
Dňa 8. 3. 2012 budú večerné Služby Božie o 16:30 v zborovej sieni. Dňa 11. 3. 2012 bude volebný konvent po Službách Božích v zborovej sieni.
Dňa 1. 3. 2012 budú večerné Služby Božie o 16:30 v zborovej sieni.
Dňa 19. 2. 2012 sa uskutoční konvent v rámci  Služieb Božích.

Dňa 26. 1. 2012 o 16:30 sa uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.