Dňa 6. 1. 2012 - Zjavenie Krista Pána mudrcom - budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na záver občianskeho roka 31. 12. 2011 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2012 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Na Štedrý večer 24. 12. 2011 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2011 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2011 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.

Dňa 15. 12. 2011 budú večerné Služby Božie v zborovej sieni o 16:30.

Dňa 8. 12. 2011 o 16:30 sa uskutoční zborové presbyterstvo v zborovej sieni.