Dňa 1. 12. 2011 budú večerné Služby Božie v zborovej sieni o 16:30.

Od nedele 4. 12.2011sa budú konať Služby Božie v zborovej sieni.

 

Dňa 31.10.2011 budú Služby Božie o 9:00 - Pamiatka reformácie.

Dňa 20.6.2011 o 9:30 sa v Mýte pod Ďumbierom uskutoční seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu.

Dňa 19.6.2011 sa uskutoční zborový deň, za účasti domáceho cirkevného zboru, CZ Horná Lehota a CZ Ostrá Lúka. Služby Božie budú o 9:00. Slovo Božie bude zvestovať Mgr. Ján Čáby.

Dňa 13.6.2011 budú Služby Božie o 9:00 - 2. slávnosť svätodušná.