OMB

OMB

Na Veľký piatok 30.03.2018 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 01.04.2018 budú Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.

Na Štedrý večer 24. 12. 2017 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2017 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na záver občianskeho roka 31. 12. 2017 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2018 budú Služby Božie o 11:00 v zborovej sieni.

Dňa 31.10.2017 budú slávnostné Služby Božie o 9:00 - Pamiatka reformácie.

V Brezne budú slávnostné Služby Božie o 17:00.