Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Horná Lehota
Horná Lehota 55
976 81 Podbrezová