Dňa 11. 01. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Podbrezovej.

Dňa 04. 01. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Dolnej Lehote.

Dňa 22. 6. 2014 sa konajú poobedné Služby Božie vo Valaskej.