Na Veľký piatok 25.03.2016 Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 27.03.2016 Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.

Dňa 20. 03. 2016 sa konajú poobedné Služby Božie vo Valaskej.

Dňa 13. 03. 2016 sa konajú poobedné Služby Božie v Podbrezovej.

Dňa 06. 03. 2016 sa konajú poobedné Služby Božie v Dolnej Lehote.

Dňa 14. 02. 2016 sa sa uskutoční zborový konvent v rámci  Služieb Božích. Poobedné Služby Božie v Podbrezovej nebudú.