Na Veľký piatok 14.04.2017 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 16.04.2017 budú Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.

Na záver občianskeho roka 31. 12. 2016 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2017 budú Služby Božie o 11:00 v zborovej miestnosti.

Na Štedrý večer 24. 12. 2016 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2016 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.

Bratia a sestry,
v nedeľu 20. novembra 2016 o 10.00 hod. sa v Ev. a. v. chráme Božom v Brezne uskutočnia celocirkevné spomienkové služby Božie pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia evanjelického farára a superintendenta Karola Kuzmányho, významného slovenského spisovateľa a novinára, prvého podpredsedu Matice slovenskej. Z tohto dôvodu služby Božie v Hornej Lehote nebudú.

Pozvánka

Dňa 03. 04. 2016 sa konajú poobedné Služby Božie v Podbrezovej.