Na záver občianskeho roka 31. 12. 2015 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2016 budú Služby Božie o 11:00 v zborovej miestnosti.

Na Štedrý večer 24. 12. 2015 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2015 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.

Dňa 10. 05. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Podbrezovej.

Dňa 03. 05. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Dolnej Lehote.

Dňa 26. 04. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Podbrezovej.