Dňa 19. 04. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie vo Valaskej.

Dňa 12. 04. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Podbrezovej.

Na Veľký piatok 03.04.2015 Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 05.04.2015 Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.

Dňa 29. 03. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Dolnej Lehote.

Dňa 22. 03. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Podbrezovej.