Na Štedrý večer 24. 12. 2019 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2019 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na 2. slávnosť vianočnú - Pamiatka Štefana mučeníka - 26. 12. 2019 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
V Nedeľu po Vianociach 29. 12. 2019 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na záver občianskeho roka 31. 12. 2019 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2020 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
V Nedeľu po Novom roku 5. 1. 2020 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
V Pondelok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2020 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.