Milí bratia a sestry, priatelia,
ak by ste chceli podporiť náš cirkevný zbor milodarom, môžete platbu zrealizovať elektronicky prostredníctvom QR kódu. QR kód obsahuje nasledovné údaje o platbe:
IBAN: SK80 0900 0000 0000 7989 0770, Suma: 10,00 €.
Veľmi pekne ďakujeme, že finančne podporujete náš cirkevnéhý zbor.
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. (2. list Korintským 9:7)