Na Veľký piatok 30.03.2018 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 01.04.2018 budú Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.