Na Štedrý večer 24. 12. 2017 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2017 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na záver občianskeho roka 31. 12. 2017 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2018 budú Služby Božie o 11:00 v zborovej sieni.