Na záver občianskeho roka 31. 12. 2014 budú Služby Božie o 17:30 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2015 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej miestnosti.