Dňa 07. 02. 2016 sa konajú poobedné Služby Božie v Dolnej Lehote.