Dňa 24. 01. 2016 sa konajú poobedné Služby Božie vo Valaskej.