Dňa 15. 03. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie vo Valaskej.