Dňa 01. 03. 2015 sa konajú poobedné Služby Božie v Dolnej Lehote.