Na Zelený štvrtok 13.04.2017 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 16:30 v chráme Božom.
Na Veľký piatok 14.04.2017 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.
Na Veľkonočnú nedeľu 16.04.2017 budú Služby Božie o 9:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočný pondelok 17.04.2017 budú Služby Božie o 9:00 v zborovej sieni.