• Vytlačiť

Na Štedrý večer 24. 12. 2019 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána - 25. 12. 2019 budú Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.
V Nedeľu po Vianociach 29. 12. 2019 budú Služby Božie o 11:00 v zborovej sieni.
Na záver občianskeho roka 31. 12. 2019 budú Služby Božie o 16:00 v chráme Božom.
Na Nový rok 1. 1. 2020 budú Služby Božie o 11:00 v zborovej sieni.
V Nedeľu po Novom roku 5. 1. 2020 budú Služby Božie o 11:00 v zborovej sieni.