• Vytlačiť

Na Veľký piatok 19.04.2019 budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 21.04.2019 budú Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.