• Vytlačiť

Na Veľký piatok 25.03.2016 Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 27.03.2016 Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.