• Vytlačiť

Na Veľký piatok 03.04.2015 Služby Božie s Večerou Pánovou o 11:00 v chráme Božom.
Na Veľkonočnú nedeľu 05.04.2015 Služby Božie o 11:00 v chráme Božom.